Daily Archives: 2012/01/29

Uppfödarmöte med Numerärt Små Terrierraser

I helgen var dags för två dagar av uppfödarmöte med Numerärt Små Terrierraser (NSTK). Tanken med NSTK är att samla uppfödare av ovanliga terriers för att gemensamt värna och diskutera de specifika problem som uppstår när man är uppfödare av en liten ras. Det var ett trevlig gäng människor med många olika raser som träffades i en lokal på Östermalm i Stockholm. Det var ett mycket välordnat arrangemang med bland annat intressant föreläsare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som höll en föreläsning om genetik som var mycket uppskattad.

Miniatyrbullterrier                Miniatyrbullterrier