Uppfödarmöte med Numerärt Små Terrierraser

I helgen var dags för två dagar av uppfödarmöte med Numerärt Små Terrierraser (NSTK). Tanken med NSTK är att samla uppfödare av ovanliga terriers för att gemensamt värna och diskutera de specifika problem som uppstår när man är uppfödare av en liten ras. Det var ett trevlig gäng människor med många olika raser som träffades i en lokal på Östermalm i Stockholm. Det var ett mycket välordnat arrangemang med bland annat intressant föreläsare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som höll en föreläsning om genetik som var mycket uppskattad.

Miniatyrbullterrier                Miniatyrbullterrier

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.