Loke hälsotestad!

Loke_soffa
Så var det dags för fina Loke att genomgå sina hälsoteser. Han klarade dem med bravur:
PLL Fri
Hjärta: utan anmärkning
Njurar: utan anmärkning
Hud: utan anmärkning

English:
Tinybull’s Daft Punk has been health tested with great results: 
PLL Free
Heart: OK
Kidney: OK
SKin: OK